Merverdiavgiftsforskriften 5-5-1 og 5-5-2.Når resultatregnskapet skal regnes ut, vil fortegnene endres.Kontrollsummen skal derfor alltid være.

Bokføring av utbytte

overstiger de opptjente resultater i mors eierperiode skal det foretas en omfordeling av anskaffelseskost i mor. Ifølge Cadbury Schweppes-dommen var det ikke nok. Dette betyr at gevinster skal tas

Dokumentasjon av andre bokførte opplysninger 0 Tilføyd ved forskrift.13, som ikke har varig tilknytning til riket.Spesifikasjon av lønnsopplysningspliktige ytelser.

Ved anbudsarbeider og lignende kan avtalte betalingsplaner legges til grunn for faktureringen med mindre de avviker vesentlig fra den reelle fremdriften i perioden.Dokumentasjonen skal omfatte tidspunkt for utførelsen av tjenesten, kundens navn og så vidt mulig hvem som skal utføre tjenesten.Unntak fra oppbevaringssted Bokføringspliktige som fører regnskap i utlandet skal overføre regnskapsmateriale til oppbevaring i Norge innen en måned etter fastsetting av årsregnskapet og senest sju måneder etter regnskapsårets slutt.