Redaktør: Senior informasjonsrådgiver Atle Jan Larsen.En eksern aktør skal kartlegge arbeidsmiljøet i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, etter at det har kommet påstander om fryktkultur i etaten.Hanshaugen- Stovner- Søndre Nordstrand- Ullern- Vestre Aker- Arbeidstrening Oslo KF- Barne- og familieetaten- Beredskapsetaten- Boligbygg Oslo KF- Brann- og redningsetaten- Byantikvaren- Bymiljøetaten- Bystyrets sekretariat- Eiendoms- og byfornyelsesetaten- Energigjenvinningsetaten- Enøketaten- Gravferdsetaten- Helseetaten- - Legevakten- Kommuneadvokaten- Kemnerkontoret- Kulturbyggene i Bjørvika- Kulturetaten- - Byarkivet- - Deichmanske bibliotek- Næringsetaten.

Plan bygningsetaten

Stengt Uke 42 Mandag: Stengt Tirsdag: 09:00 - 15:00 Onsdag: Stengt Torsdag: 12:00 - 15:00 Fredag: 09:00 - 15:00 Lørdag: Stengt Søndag. Plan - og bygningsetaten har ansvaret for

Prioriterte kulturminneinteresser (kommunalt og statlig listeført).Eiendommen kan ha en eller flere statuser, som har forskjellig betydning for en eventuell plan- eller byggesak.

Kommunens (Adressesøk)- Alna- Bjerke- Frogner- Gamle Oslo- Grorud- Grünerløkka- Nordre Aker- Nordstrand- Sagene-.Bestilling av maling, for at bestilling og utlevering skal gå lettest mulig ber vi deg lese dette.For bygninger vil fredningen både omfatte interiøret og eksteriøret.