Det er mye enklere å forholde seg til Frp i regjering enn det var, men det har plutselig dukket opp et nytt Frp.Tallene viser en klar sammenheng mellom deltakelse i opplæring med en direkte tilknytning til en arbeidsgiver og graden av deltakelse i arbeidslivet året etter (Blom og Enes 2015; Enes og Wiggen 2016).

Flyktninger fra Syria utgjør nå den tredje største flyktninggruppen i Norge (SSB 2017b).En av de nyere endringene er innføringen av rett til permisjon fra introduksjonsprogrammet ved tilbud om arbeid.

Hva har utdanningsbakgrunn å si?Deltakelsen til menn fra Afghanistan er altså over 30 prosentpoeng høyere enn deltakelsen til kvinner fra samme land.Da britene kom til landet i 1941, ble mange bedrifter nedlagt eller flyttet utenfor byen.