Et spørsmål som skiller ulike konsekvensialister fra hverandre, er hvilke konsekvenser som forstås som gode konsekvenser.Egoismen fremholder at man bør velge den handlingen som skaper størst gode konsekvenser for en selv.

Hva er etikk og moral

kjærligheten i 1 Kor 13 den greske tradisjonen fra Platon og Aristoteles. Vi kan ikke la være å bli engasjert av etiske spørsmål. Hva er moral og etikk? Publiseringen

Jeg vil at denne arbeidsgruppen skal dra nytte av alle mine erfaringer til det beste for et brukbart sluttprodukt.Gjennom blant annet filosofien til Philippa Foot opplevde man mot slutten av 1900-tallet også en fornyet interesse for dydsetikk.

Sentrale spørsmål som er felles for den anvendte etikken, er hvordan man skal forholde seg til generelle moralteorier, hvordan man skal forholde seg til utarbeidede konvensjoner og lovverk, samt hvordan man skal forholde seg til den praksis og ekspertise som forvaltes av profesjonsutøvere.I tillegg introduserte Rawls' idé om reflektert likevekt en ny metode for å begrunne moralske påstander en metode som er beslektet med koherentisme innen erkjennelsesteorien.I EtiKK gør vi tingene anderledes i forhold til vores konkurrenter.