Individuelle intervjuer, såkalte kartleggingssamtaler, med partene og med vitner er det viktigste verktøyet i metoden.Annen dokumentasjon vil kunne være tidligere dokumenter i saken: referater, brev, stillingsbeskrivelser, men også elektroniske bevis, som facebook, e-post eller sms.

Faktaundersøkelse

om en aktiv hverdag. Medarbeiderdrevet innovasjon som integreringspunkt og katalysator for læring og utviklingsarbeid i organisasjoner. Min familie og jeg har vært heldige som kan ta del i besøkene

Denne bog er fyldt med sjove og børnevenlige forsøg til både små.Hvordan kan du hjælpe dit barn med at blive supergod til at lære?Leo Mona er et par nysgerrige børn, der holder af at eksperimentere og lære nyt.

Selv om ansatte selv kan velge å ordne opp i konfliktsaker direkte med den det gjelder, er det arbeidsgiver som har ansvaret for at alle ansatte har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.Det som legges fram som dokumentasjon og bevis, skal videre fremlegges for motparten.Det som vurderes er altså om det som faktisk har skjedd, ligger innenfor det en gjennomsnittsperson med rimelighet må kunne tåle av atferd og ledelse fra sine kolleger og ledere.