Schützen Sie sich und Ihre Familie.Hinduismen har mange guder som representerer brahman.Buddhismen er svært utbredt i Asia, men har også spredt seg til andre deler av verden.

Alle data som er tiltenkt prosjektet er innhentet fra Kreftregisteret og Folkehelseinstituttet, det vil si regionale data på insidens av livmorhalskreft, screeningoppmøte, røyking og seksualvaner.Frelse gjør at sjelen unnslipper gjenfødelsen og forenes med gud i den åndelige verden.Denne troen viste til at verdensordningen måtte opprettholdes ved ofringer til guder, og at menneskene var delt inn i tre hovedklasser; bønder/handelsmenn, krigere og prester.

Geografi, miljø og økonomi, det viktigste kulturelle skillet i Norge kan likevel føres tilbake til tida før de fargede fremmedarbeiderne satte sine bein på norsk jord.Templene i hinduismen er ofte firkantet, for å minne om himmelretningene.