Du kan få dekket differansen mellom utgiftene du hadde som frisk og nødvendige utgifter du nå har.Får du innvilget tilskudd til spesialutstyr eller tilpasning dekker NAV hele kostnaden.Fordyret kosthold på grunn av spesialdiett.

Grunnstønad

har vært avgjørende for innvilging av grunnstønad eller hjelpestønad eller for størrelsen på slik stønad, skal saken tas opp til ny behandling, se 21-6. Enkelte kan også få innvilget

Dersom bilen er gitt for å komme til og fra arbeid kan det søkes om ny stønad når bilen er 8 år og har gått 150 000.Derfor har HBF uttalt følgende: Handikappede barns foreldreforening er positive til utvidelsen av ordningen og erkjenner at hyperaktive barn kan ha større slitasje av tekstiler enn andre barn.

Du kan få grunnstønad etter sats.Lånet må tilbakebetales hvis: du i løpet av låneperioden selger, gir eller bytter bort, låner eller leier ut bilen uten NAVs samtykke bilen ikke blir registrert på deg bilen ikke lenger blir brukt slik det var forutsett at den skulle bilen ikke holdes godt nok.Vi har familier med autister som river i stykker klærne sine, vi har familier med spastiske barn som har punktslitasje på klær på grunn av festesystemer på rullestolen, og vi har barn med slimproblematikk og sondemat som har ekstra klesslitasje på grunn av oppkast.