Istedenfor offentlige transportmidler må du derfor benytte egen bil, bilen til ektefelle/samboer eller drosje.Aldersgrense ved grunnstønad til transport, når det gjelder grunnstønad til transport, gis dette kun når vilkårene er oppfylt før fylte.Bortfall av stønad under opphold i institusjon og andre lovregulerte boformer Retten til grunnstønad og hjelpestønad faller bort når et medlem oppholder seg i en institusjon etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester eller lov om spesialisthelsetjenesten.m.

Grunnstønad

har vært avgjørende for innvilging av grunnstønad eller hjelpestønad eller for størrelsen på slik stønad, skal saken tas opp til ny behandling, se 21-6. Enkelte kan også få innvilget

De er lette å bruke og gir et godt resultat.Månedlig kilometerbruk var om lag 848.

Jeg har ikke prøvd alle, men de fleste.Det kan blandes inn i hjemmelaget müsli/granola.Hvis du på grunn av din hjerte- eller lungesykdom har tekniske hjelpemidler, kan det gis grunnstønad til drift av disse hjelpemidlene.