Datat är inte ett stickprov som representerar en population, och slutsatserna kan därför i allmänhet inte generaliseras till andra fall, men kan ge upphov till hypoteser vars generella giltighet kan prövas och falsifieras eller troliggöras för ett stort antal fall med kvantitativ metod.Det finns dock inget som är per automatik bättre än det andra i alla lägen och dessutom finns ju mängder av olika studieupplägg inom den kvantitativa respektive den kvalitativa forskningen vilket i sig kräver en noggrann planering och fundering för hur ens resultat kan tänkas.Ja det svaret beror helt på vad man vill få ut av sin undersökning.

Vi har olika priser beroende på vilken dag i veckan som städningen utförs.Dels utför vi vanlig hemstädning men vi kan även ta oss an storstädning, golvvård och extratjänster såsom rengöring inuti vitvaror, fönsterputs och strykning av kläder.Observationsstudier av olika slag, tolkning av texter eller.ex.

Empirismens möjlighet att beskriva verkligheten, och vetenskaplig positivism, ifrågasätts inom denna tradition, och teorier och modeller betraktas som skapade av människor som befinner sig i en historisk och kulturell kontext.Existerande teorier prövas och undersöks (teoriprövning).