Minstealderen for førerrett for lastebil og lastebil med henger (klasse C og CE) er.640, praksis -.Minstealderen er lavere for den som tar obligatorisk yrkessjåførutdanning.

Recipient, message, you are not logged in, log.Hvis du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig.Vi er forhandler, monterer og er et serviceverksted for bakløftere, kraner og hengere.

The object is added to the folder.32.000, inkluderer: Grunnkurs tyngre kjøretøy - 3 timer 2 Trinnvurderingstimer, lastsikringskurs - dagskurs, ulykkesberedskapskurs - dagskurs.