United Kingdom: emap Images, 1995. .Bryan Dawson, Mortal Kombat: Armageddon (Prima Official Game Guide), Prima Games 2006 (p.

Hva er etikk og moral

kjærligheten i 1 Kor 13 den greske tradisjonen fra Platon og Aristoteles. Vi kan ikke la være å bli engasjert av etiske spørsmål. Hva er moral og etikk? Publiseringen

Jason Wilson, Adam Hernandez, Mortal Kombat: Prima Official Game Guide, Prima Games 2011 (p.Total 64 2/97, page.M (24 November 1997).

Jeff Rubin and Owen Parsons.ScrewAttack (24 November 2011).Not a Hoax Not a Dream It's Coming.