Amazons Offensive Products policies apply to all products except books, music, video and DVD.This includes products that contain violent or offensive material that has no historical significance.Products that contain racially derogatory language.

Hlr retningslinjer 2018

tildekkes eventuelle åpne sår med rene bandasjer eller kompresser. Førstehjelp, utgitt av Norsk førstehjelpsråd,. Hvis man ikke får opp fremmedlegme med Heimlichs manøver eller tilsvarende, og pasienten blir bevisstløs

Helsebiblioteket, ta kontakt retningslinjer).Om nasjonale faglige retningslinjer.

Kliniske retningslinjer, veiledere og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Legeforeningen med flere.Products depicting children or characters resembling children in a sexually suggestive manner.