For eksempel kan du få 50 prosent sykmelding samtidig som du utfører ditt vanlige arbeid 50 prosent av tiden.Skriv ut side, du kan sende sykmeldingen digitalt i stedet for å levere den på papir.Legens bidrag til tidlig oppfølging på arbeidsplassen, delta i dialogmøte 1 etter innkalling.

Møte ved sykmelding

måneder Videre saksgang Nettverks møte Nettverks møte Nettverks møte Nettverksm øte Sak sendes til HR Vurdere mulig tilbakekomst 32 Vurdering av arbeidsmuligeter / Sykmelding NAV Inntektsopplysninger for

Du må også ha sykmeldingen på papir hvis du ikke har adgang til å få BankID eller annen legitimasjon på høyeste sikkerhetsnivå, eller hvis du har strengt fortrolig adresse (kode 6).Carlsen og Nyborg (2009) argumenterer med at det må være noen personligegevinster ved å stå i arbeid og at tiltak for å få ned sykefraværet bør fokusere på å øke disse gevinstene ytterligere.

Hvis du ikke har eller kan skaffe noen av delene, må du fortsatt levere sykmeldingen din på papir.Sykmeldinger som skrives ut på sykehus kommer fortsatt bare på papir. .Diagnosen er ikke synlig for arbeidsgiveren.