Horgmo, video: Christian Nissen, Foto- og videotjenesten, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.2017, undersøkelse av bruken av bokmål og nynorsk blant statsansatte og språkbrukere generelt.

Faktaundersøkelse

om en aktiv hverdag. Medarbeiderdrevet innovasjon som integreringspunkt og katalysator for læring og utviklingsarbeid i organisasjoner. Min familie og jeg har vært heldige som kan ta del i besøkene

Hvordan håndterer man møtet mellom engelsk og norsk språk i konkrete situasjoner ved NHH både innen forskning og undervisning og i sosiale sammenhenger?2010 Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin.Bestemt form (ent.) : (den) undersøkelsen, ubestemt form (fl.) : undersøkelser, bestemt form (fl.) : undersøkelsene.

Lingvistiske landskap i Oslo og på Voss.Denne rapporten kartlegger og drøfter årsaker til fordeling av pensum på norsk og på engelsk språk.