Kartene med beskrivelser ga ny og verdifull kunnskap om fjellandet Norge og bekreftet at det var mulig å forene de vitenskapelige, økonomiske og kulturelle ambisjonene.NGU holder til på Østmarkneset på Lade i Trondheim.Bakgrunn, barn og unges helse, trivsel og læring påvirkes av en rekke faktorer knyttet til sosiale relasjoner, egen motivasjon og tilrettelegging i miljøet.

Faktaundersøkelse

om en aktiv hverdag. Medarbeiderdrevet innovasjon som integreringspunkt og katalysator for læring og utviklingsarbeid i organisasjoner. Min familie og jeg har vært heldige som kan ta del i besøkene

Endringene var gjennomgripende for hele institusjonen, og førte til en reformulering av samfunnskontrakten mellom staten av NGU.Mens ressursundersøkelser hadde vært en bærebjelke siden opprettingen, kom ressurs - og miljøforvaltning inn som ett nytt bærende element.

I tillegg kom, foruten bestyreren, én assistentgeolog, én kontordame som samtidig var karttegner og ett bud.NGUs Nasjonale borekjernelager ligger.NGU kan i så måte sies å ha deltatt i så vel industri - og kunnskapsutvikling som nasjonsbygging.