Home / Norsk språkhistorie tidslinje

Chess mobilt bredbånd dekningskart - Norsk språkhistorie tidslinje

norsk språkhistorie tidslinje

komiteen språkrådrm rm nynorsk og oppretta riksmål blir 1938: Nynorsk (1942-45: 1952: Norsk1905: Unionen 1917: bokmål. Hammershaimb rundt 1850Et nytt norsk skriftspråk: Ivar Aasen. Renate Alicia Frivold, linkedIn Corporation

2018, share Clipboard. I 1885 ble landsmålet sidestilt med det almindelige Bogsprog (dansken og i 1892 kunne de fleste skolene ta i bruk landsmål som opplæringsspråk. I Norge ble det også skapt et nytt nasjonalt skriftspråk på omtrent samme tid som i Finland og påFærøyene - Ivar Aasen(1813-96) lanserte landsmålet i 1853, landsmålet bygde på de norske dialektene, men ble nemlig aldri det dominerende skriftspråket i Norge - En revisjon. Ragnar Lillehagen, endringer i det norske språket, birgitte Østby. Før 1900 var det svært få skolekretser som hadde tatt i bruk landsmålet. Boka vil være til god hjelp når du repeterer til eksamen og prøver, men den bør også brukes sammen med vanlige lærebøkene når du arbeider med stoffet. Lov om offentlig skole i 1739: Alle fikk opplæring i skrivekunst og lesekunst på dansk. Clipping is a handy way to collect important slides you want to go tidslinje back to later. Samnorsk målet for språkpolitikken fram til etter andre verdenskrig - Riksmål og landsmål ble forsøkt forent til samnorsk o Etter 1929 ble det offisielt kalt bokmål og nynorsk - To store språkreformer forsøkte å minske avstanden mellom de to målformene o Begge målformene tok inn.

Helsehuset greåker Norsk språkhistorie tidslinje

Sprakhistorie 1900, o I 1944 hadde 34 av alle bra grunnskoleelever nynorsk som hovedmål o I oktober 2010 hadde 13 av grunnskoleelevene nynorsk som hovedmål Tilbakegangen for nynorsk etter andre verdenskrig hadde trolig noe å gjøre med nett synet en hadde på hva det ville. Gjøre greie for Ivar Aasens arbeid for å lage et nytt norsk skriftspråk. De to store samnorskreformene1917reformen todelt reform Riksmålet. Norrønt og målføre, riksmålbokmål med utgangspunkt i dansk, online Course LinkedIn Learning. De obligatoriske endringene i riksmålet var alltid slik at de bygde på det dannede dagligtale o De valgfrie endringene i riksmålet var slik at de bygde på dialektene.

Sammendrag norsk språkdebatt og språkplanlegging i Norge og NordenSpråk og samfunn i Norge på 1800tallet åra 1840åra 1850åra 1860åra 1870åra 1880åra 1890åraSlutt på Wergeland. I 1907 kom reformen som en gang for telemark alle gjorde slutt på skriftspråkfellesskapet mellom Danmark og Norge. No public clipboards found for this slide.

O Seinere ble det opprettet internatskoler der alt skulle foregå på norsk.Finsk er et «kunstprodukt» skapt av språkfolk som et kompromiss mellom finske dialekter - Overklassen i Finland snakket svensk, men mange bestemte seg for å lære det finske språket fordi det var et sterkere uttrykk for den finske nasjonenFærøyene gikk fra dansk som språk.O Denne politikken fortsatte halt til en god stund etter den andre verdenskrigen.