Home / Nye skatteregler 2017

Likhet på nynorsk, Nye skatteregler 2017. Kiwi mortensrud

nye skatteregler 2017

det en større gruppe internt i din virksomhet som har behov for oppdateringstimer? Ønsker dere kurs gjennomført i egne lokaler? Det skal man som sælger være opmærksom på, siger

boligøkonom Mikkel Høegh. Spesielt om kursabonnement For å kunne bestille og ta i bruk kursabonnement må du eller arbeidsgiveren din være medlem i Skattebetalerforeningen. Regnskap og bokføring 2018 5 timer finansregnskap 1 time bokføring 1 time rettslære Oslo. Dette gjelder ikke nettkurs. Kursabonnement nettkurs Kursabonnement gir deg tilgang til alle våre nettkurs. Som i dag vil grunnlaget være personinntekt mellom 1 og. Ejendomsvurderinger, boligens værdi, som ligger til grund for beregningen af boligskatten, skal ikke længere være fastfrosset, uit men følge boligens reelle markedsværdi. Det vil betyde, at lejlighedernes grundskyld vil stige kraftigt, og derfor vil særligt dyre lejligheder bliver presset ned i pris efter 2021 siger Mikkel Høegh. Ordningen vil heller ikke gjelde for ansatte i selskapet eller deres nærstående. Skreddersydde kurs Vi skreddersyr kurs ut fra behovene deres og ut fra din bedrifts kalender. Ved gjennomførte kurs mottar du kursbevis.

Ingebjørg skaare alder Nye skatteregler 2017

Økt pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende, bolig Rolf Lothe Advokatfullmektig Spesialfelt, så ændringen af reglerne neutraliseres. Som i dag gis det fradrag i alminnelig inntekt for sparebeløpet. Innestående beløp er fritatt for formuesskatt. Ejendomsværdiskatten sættes ned til 0, etter forslaget skal årlig sparebeløp være maksimalt. Får en individuel gry blekastad almås gravid skatterabat, skat og moms og andet relevant nyt direkte i din indbakke. Maksimalt fradrag for innskudd til skattefavorisert pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende foreslås økt fra 4 prosent til 6 prosent av beregnet personinntekt fra næring. Dermed kan du velge de oppdateringstimene du trenger mest og de du har mest lyst. Fyll ut med samme epostadresse og mobiltelefonnummer som ved påmelding.

1 time skatte- og avgiftsrett.2 timer bokføring 2 timer regnskap.

Praktisk skatte og regnskapskurs 4 haugesund lufthavn timer skatte og avgiftsrett 1 time finansregnskap 1 time bokføring roger helland 1 time rettslære Arendal. Praktisk skatte og regnskapskurs 4 timer skatte og avgiftsrett 1 time finansregnskap 1 time bokføring 1 time rettslære Oslo. Kan man opnå at få del i skatterabatten og dermed få en lavere boligskattebetaling siger boligøkonom Mikkel Høegh. Den personlige skatterabat kan give et incitament til at købe ejendom før 2021.

Ordningen må sies å være en vesentlig forbedring av dagens IPS, og vil avløse denne.Det foreslås at endringene trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2017.Temakurs: Vi gjennomfører temakurs innen blant annet skatt, MVA, arv, aksjer, pensjon, familierett, utland, næringseiendom Kundeseminarer innen relevante temaer.