Home / Pasienthåndboka

Tingvoll kommune - Pasienthåndboka

pasienthåndboka

om tilstanden angina pectoris, som både kan være uttrykk for stabil og ustabil angina pectoris. Spredningen av impulsen kan ta så lang tid at den fortsatt friske delen

av hjertemuskelen fullfører sin sammentrekning. Smerten blir ofte beskrevet som et intenst trykk som om en elefant sitter på brystkassen det kan også kun være et mildt trykk, eller skarp eller stikkende smerte. Det vil si at det ikke er et nettverk med blodårer som kan forsyne hjertemuskelfiber med blod fra mange kanter, men når det dannes en påleiring i et koronarkar er det en veldefinert muskelmengde som forsynes fra den blodåren og kan dø når blodstrømmen stoppes. Hvis disse cellene ikke får tilstrekkelig surstoff via kransarteriene til å dekke sine metaboliske behov, vil de dø gjennom en prosess som kalles infarkt. Kvinner rapporter noen ganger kun om nedsatt fysisk yteevne og kortpust. Denne tilstanden kalles tachykardi eller fibrillering og reduserer drastisk hjertets pumpeevne. Viktige risikofaktorer for utvikling av hjerteinfarkt er fremskreden alder, røyking, høyt, lDL (farlig kolesterol ) og lav, hDL (bra kolesterol diabetes og fedme. Ambulansepersonellet vil tilstrebe å holde pasienten smertefri. Forekomsten av hjerteinfarkt har variert i løpet av årene på en slik måte at det er fremsatt teorier om at sykdommen også kan være resultat av en infeksjon, men det er ikke funnet noen mikroorganisme som synes å være årsak til infeksjonen. I noen tilfelle kan denne prosessen gi hjerterater på mellom 200 og 400 slag per minutt. Hjertemarkører rediger rediger kilde Hjerte enzymer er proteiner fra sykt eller ødelagt hjertevev som har lekket ut i blodsirkulasjonen. Redusert blodtilførsel får følgende konsekvenser: Hjertemuskelvev som har vært uten blodtilførsel. Disse apparatene er tryggere enn de gamle, fordi det er umulig å utløse et støt ved å fikle med apparatet. Det inneholder basis hjertemedisiner og oksygen. Koronarkarene sprer seg i mesteparten av hjertemuskelen som grenene i et frukttre. Hjertetamponade er en brist i hjertemuskelvev som gir blødning ut i pericard /hjertesekken. Ved mikroskopisk undersøkelse av hjertemuskelen etter infarkt kan det sees et rundt område med oksygenfattig nekrotisk vev. Stenten er laget som strekkstål, det vil si at når ballongen blåses opp med omkring 12 atmosfærers trykk utvides røret og mønsteret blir seende ut som stålets små rhombeformede elementer som vi ser på endel trappetrinn. Det elektriske støtet defibrillatoren gir, kan være farlig for andre enn pasienten. Senere vil muskelfibrene gå i oppløsning og det blir en opphopning av røde og hvite blodlegemer i det nekrotiske vevet.

Pasienthåndboka

Disse er røyking, det har skjedd at behandleren har omkommet på grunn av mangel på respekt for det elektriske støtet som gis. Den vanligste dødsårsaken ved hjerteinfarkt er ventrikkelflimmer som er en rytmeforstyrrelse der det oppstår en elektrisk bølge tilfeldig og samtidig flere steder i hjertemuskelen. Flygerne er forpliktet til å legge om kursen og fly til nærmeste flyplass hvor nødvendig hjelp kan gis. Gi proppløsende middel, hvor det er stemiinfarktene som er de mest akutte og livstruende. Hjertets totale pumpefunksjon vil dermed være permanent redusert resten av pasientens bredbåndshastighet liv. Begrepet angina pectoris hadde allerede vært i bruk i 150. Infarktpasientene blir oftere sendt til kardiologiske sentre der det gjøres angiografi med blokking og stenting.

A b c Norsk Legemiddelhåndbok for helsepersonell.Clinical features of sudden obstruction of the coronary arteries.

Vil kun den innerste delene av hjertemuskulaturen utvikle nekrose. Dersom pasienthåndboka tromben kun delvis hindrer blodtilførselen til en del av hjertet. Hjerteinfarkt er en alvorlig sykdom og en av de hyppigste årsakene til død hos begge kjønn på verdensbasis. Og dette vil resultere i et nstemiinfarkt. Pasienter med sikkert eller mistenkt hjerteinfarkt behandles i hjerteovervåkningsavdeling. Dersom pasienten har symptomer på brystsmerter som tyder på hjerteinfarkt. Plavix en periode, enten som tablett pasienthåndboka under tunga eller som spray i munnen.