Home / Per kleppe

Gundersen motorsport råde. Per kleppe

per kleppe

avskyr ekstremisme, enten den befinner seg på høyre eller venstre side av det politiske spektrum. I tråd med en grunnleggende utjevnings- og likestillingsfilsofi fremmet han i sin tid som

sjef på tenkeloftet forslag om delvis offentlig oppnevnte styrer i forretningsbankene. Please help by adding reliable sources. Siden da har han vært tilknyttet Forskningsstiftelsen Fafo, hvor han har hatt ansvar for utarbeiding av flere rapporter. Ulf Sand, but Kleppe returned in 1981 to head the Secretariat for Long-Term Planning (until 1981). Penge- og kredittutvalget (1987 sysselsettingsutvalget (1991 overføringsutvalget (1992 statsbankutvalget (1994) og Arbeiderpartiets eldreutvalg (2000). Ingenting i hans borgerlige bakgrunn stortinget skulle tilsi sosialistiske sympatier. Flere av dem er internasjonale kapasiteter, skrev Andreas Hompland i Dagbladet. As an elected politician he served in the position of beregning deputy representative to the. Helt fra studietiden har Per Kleppe vært tilhenger av et forent Europa. Kleppe graduated from the, university of Oslo with the cand. Han var teoretisk skolert, men samtidig pragmatisk i sin orientering når det gjaldt å finne løsninger på politiske problemer. On the local level he was a deputy member. Per Kleppe er fremdeles en flittig bidragsyter i debatter oma dgasaktuelle emner fra sitt kontor i Fafo. This biography of a living person needs additional citations for verification. Da han begynte på sosialøkonomistudiet i Oslo etter krigen, tok han kontakt med arbeiderpartimiljøet i hovedstaden, og 1949 ble han som den eneste med borgerlig bakgrunn valgt inn i AUFs sentralstyre, hvor han satt til 1955. Deretter var han statssekretær i Finansdepartementet til 1962 og sjef for økonomiavdelingen i efta 196367. Per Andreas Hildte Kleppe (born in, oslo ) is a, norwegian economist and politician for the. I perioden 195257 var han sekretær i henholdsvis Finansdepartementet, Statistisk sentralbyrå og Forskningsrådenes fellesutvalg. Mot slutten av 1970-årene var han regjeringens huggestabbe og mest utskjelte statsråd, ansett som ansvarlig for alt som ikke gikk som det skulle i fedrelandet ifølge en kommentator. From Wikipedia, the free encyclopedia, jump to navigation, jump to search. Retrieved from " p?titlePer_Kleppe oldid ". Gjennom et langt politisk liv har Per Kleppe stått sentralt som leder av utallige utvalg, også etter han ble pensjonist,. Både 1972 og 1994 var han på ja-siden i europadebatten, og som handelsminister i Trygve Brattelis regjering spilte han en sentral rolle i forhandlingene om norsk medlemskap. This page was last edited on, at 18:23. 14 år gammel meldte han seg inn i AUF og var aktivt med i studiearbeid i fem.

De folk som omgir ham, lenger enn noen annen norsk finansminister på 1900tallet. July 2015 Learn how and when to remove this per template message. We have selected English kleppe as your language preference.

Andreas Hildte (born in Oslo) is a Norwegian economist and politician for the Labour Party.As an elected politician he served in the position of deputy representative to the Norwegian Parliament from Oslo in during the term 19541957.From Wikipedia, the free encyclopedia.

Optional, uttrykket er skapt av pressen, som sosialøkonom hadde Per Kleppe fast hånd om styringen av Finansdepartementet og ble aldri sine byråkraters gissel. Hans navn er uløselig knyttet til begrepet Kleppepakke. Ministry of Finance from 1957 to 1962. Dernest motkonjunkturpolitikken med kleppe kamp mot både arbeidsløshet kleppe og inflasjon. Kleppe graduated from the, oslo city council from 1951 to 1955.

Hovedmålet for Kleppe var å holde hjulene i gang og sikre full sysselsetting i en tid da det hersket frykt for en internasjonal økonomisk nedtur i kjølvannet av oljekrisen i 1970-årene.He was the Minister of Trade and Shipping in during the first cabinet Bratteli, and later headed the Ministry of Finance from 1973 to 1979 during the second cabinet Bratteli and the cabinet Nordli.Det måtte satses på et målrettet samarbeid mellom dem og myndighetene for å sikre en sunn økonomi.