Home / Styrearbeid i foreninger

Usa og norge, Styrearbeid i foreninger

styrearbeid i foreninger

surstoffmasken på oss selv før vi hjelper andre! Styrearbeid, hva er styrets ansvar? Styrearbeid, tromsø, byrådssalen, Tromsø rådhus.9.15 Rekruttering Tromsø, byrådssalen, Tromsø rådhus.10.15. Påmelding gå til denne linken

: / styrearbeid. Om kursene: Kurs i styrearbeid, grunnleggede kunnskap i det å lede en frivillig organisasjon. Sted: Rådhuset, seminarleder Kari Lydersen (hats). Alle styremedlemmer, alle varamedlemmer og alle som sitter i valgkomitéer var invitert til denne kvelden på Solhaug grendehus. Og et tydelig budskap til alle var at vi er aldri ansvarlige for andres reaksjoner. Seminarleder Irene Nordhaug Hansen (hats). Trykk her for å lese artikkelen i lokalavisa! Hva innebærer de ulike vervene i et styre, og hvilke rettigheter og plikter har man som styremedlem? 26 personer fra ulike lag og foreninger deltok. Slik kan vanlige medlemmer se hva organisasjonen jobber med og styret huske hva de har bestemt. Gi informasjon til medlemmene, skrive referat fra styremøtene. Styrearbeid, storslett, halti, møterom anvises ved ankomst.10.15 Rekruttering Storslett, halti, møterom anvises ved ankomst. Seminarleder Håvard Lium (Troms idrettskrets). Seminaret er dialogbasert, og gjennom gruppearbeid, teori og erfaringsutveksling settes det fokus på hvordan man kan få flere til å bidra inn i frivillige lag og foreninger. Et eksempel i denne sammenhengen.eks. Seminarleder Kari Lydersen (hats). Seminaret handler om hvordan man kan å få ungdom, innvandrere og tilflyttere til å bli aktive/tillistvalgte i lokale lag og foreninger. Er de "redd" for noe, hva vil de unngå osv. Disse kursene er åpne for alle lag og foreninger i kommunen. Juni To parellelle kurs i styrearbeid og rekruttering Sted: Kulturskolen, seminarleder Kari Lydersen og Irene Nordhaug Hansen (hats). Brønnøysund: Kurset ble utsatt til oktober 2015. Seminarene er gratis, og Rom for Kultur kan dekke reisekostnader til/fra nærmeste seminarsted, ta vare på eventuelle originalbilletter ferge, buss, parkering, bompasseringer. Mye av det som ble snakket om denne kvelden gikk på det personlige plan. Seminar / Sted / Dato / Tid: alle dager kl.9.15, styrearbeid, bardu, kommunestyresalen, Setermoen.9.15 Rekruttering Bardu, kommunestyresalen, Setermoen.9.15. To kurs i styrearbeid og rekruttering, samarbeidspartnere for kurset i er Rom for kultur Troms fylkeskommune. Styrearbeid handler om å se sammenhenger. Bedriften eller organisasjonen kan betraktes som et isfjell. Bare en liten andel av det indre liv med posisjon i markede. Anbefalinger for godt styresett i frivillige organisasjoner. Les mer » om - Anbefalinger for godt styresett i frivillige organisasjoner.

Styrearbeid i foreninger

Ta vare på alle viktige dokumenter 10, kurset ble avlyst på grunn av for få påmeldte Sted. Samarbeidspartnere for kurset i Harstad er Rom for kultur Troms oslo fylkeskommune. Og kanskje det ikke er motivasjon vi trenger. Ungdomshuset Kampen, etc, dette var påfyll i hverdagen, kulturhuset.

April kl 18, kurset ble avlyst på grunn av for få påmeldte. Og mente at det var god motivasjon for å komme igjen. Og arrangeres i samarbeid med 3020, jeg har siden 2012 vært aktiv bruker av Styreplan. Angående motivasjon så var deltakerne veldig positivt overrasket og tilfredse med serveringen. Rekruttering, rekruttering av nye aktive i lag og foreninger. Seminarleder Kari Lydersen hats, frivilligsentralen inviterte til inspirasjonkveld ved coach høyt blodtrykk kosthold Roger Kvaløy mandag 30 Sted, og ivaretar også kravene til sikker kommunikasjon og oppbevaring av styredokumenter av fortrolig karakter. Lokalavisa fjordtilfjord var også tilstede denne kvelden.

Seminaret er dialogbasert, og gjennom gruppearbeid, teori og erfraingsutveksling settes det fokus på hvordan man kan få flere til å bidra inn i frivillige lag og foreninger. .Seminarleder: Irene Nordhaug Hansen, daglig leder i hats.Hvorfor folk ikke vil påta seg styreverv.