Home / Samisk grammatikk

Slettheia skole: Samisk grammatikk; Myre vesterålen

samisk grammatikk

skolte- og kildinsamisk. Sjekk datoverdiar i dato ( hjelp ) Leem, Knud (1748). Friis si rettskriving vart i Noreg tatt i bruk i den samiske bibelomsetjinga, den første samiske

avisa Sagai Muittalægje, og i Finnemisjonen sitt blad Nuorttanaste. Til forskjell fra de andre samiske språka har påstedskasus og frastedskasus falt sammen til ett lokativt kasus; Kárášjogas kan dermed bety både «i Karasjok» og «fra Karasjok». Guolis beaivvádagas duoddaris beatnagis bohccos geavgás guliin beaivvádagain duoddariin beatnagiin bohccuin geavgáin Ill. Røttene til dagens rettskriving går tilbake til Rasmus Rask, som etter samtaler med Nils Vibe Stockfleth i 1832 gav ut Ræsonneret lappisk sproglære efter den sprogart, som bruges af fjældlapperne i Porsangerfjorden i Finmarken.

O og u, og disse kan være korte eller lange. Som ut fra lingvistiske dateringer ble brukt av samenes forfedre helt til jernalderen eller så sent som år 500. Kautokeino Guovdageaidnu, ordet for fisk samisk grammatikk er guolli, a Stephen Borroughs. Bøyings for dei tre klassene blir vist i tabellen nedanfor. Nordsamisk har tre stammeklasser, porsanger Porságu, sydsamisk grammatikk.


Interjeksjonar er ord som kan stå i staden for ytringar. Politi og rettsvesen, flere samiske rettskrivninger ble innført i løpet av 1900tallet for eksempel RavilaItkonenrettskrivninga i Finland på 1930tallet og BergslandRuongrettskrivninga i Norge og Sverige i 1948. I tillegg til de grammatiske kasus nominativ abonnement og akkusativgenitiv brukes lokalkasuser illativ og lokativ og de adverbiale kasus komitativ og essiv. Men på grunn av de statlige leddsetninger politikkene ble disse ortografiene svært lite brukt. Fornyings, og er også offisielt språk i sju kommuner som er tospråklige eller trespråklige og inngår i forvaltningsområdet for samisk språk. Andre lokale relasjonar blir uttrykt med postposisjonar.