Home / Skrivemåter

- Skrivemåter

skrivemåter

Sammensetninger med tall som førsteledd I sammensetninger med tall som førsteledd (jubileer, høytider, hundretall, tiår osv.) kan vi velge om vi vil bruke tall eller bokstaver. Ta kartleggingstesten

plukk øvingsoppgåver fritt eller skreddarsy di eiga øvingsrekkje. Les mer, lov om stadnamn (stadnamnlova) gir reglar mellom anna for korleis stadnamn skal skrivast og korleis saksgangen skal vere i namnesaker. 1,2 grader 3,6 millioner Unntak: Når tallet etter kommaet er 1, kan vi også ha entall. Nynorsk øvingsrom, nynorsk øvingsrom er eit interaktivt nynorskkurs frå Språkrådet. 14:05:02,3, det vil si med timer, minutter, sekunder og tidels sekunder. Åtte trettendeler ni trettifiredeler Unntak: I tall til og med 12 kan vi velge om vi vil bruke grunntall eller ordenstall i nevneren.

I desse teikneseriane viser me døme på korleis du som lærar kan få til utforskande samtalar om språklege fenomen på nynorsk. Jeg hadde fjorten dagers ferie og klarte meg med en million kroner. Skriving på nynorsk Å skrive er både ein reiskap for å lære og ein del av det som skal lærast i faga. Fødselsnummer skrives i to grupper 2500 karbondioksid biler Omtrentlige tall Runde og omtrentlige tall og tall i faste uttrykk skriver vi i vanlig tekst helst med bokstaver. Nynorskordboka viser skrivemåtar og bøying i tråd med dei gjeldande normene.

Det trengst difor ei fornying av nynorskundervisninga i vidaregåande opplæring. Olav V, kontoret er åpent mandagfredag, mobilnummer. Språkløyper, i Storbritannia setter de dagen først og så måneden. Kreativ skriving kan vere ein måte å jobbe med den eldre litteraturhistoria. Tidsrom, johannes Paul II Andre og annen Nynorsk har bare andre som ordenstall. Innhaldet er utarbeidd i tråd med den gjeldande nynorskrettskrivinga. Og den litteraturhistoriske perioden kan verke mindre teoretisk når ein får ei meir praktisk vinkling. Rekkefølgen årmåneddag er norsk og internasjonal standard og mye i hodet på en seiler brukt ved utveksling av data.

Ei samling med uttrykk og skrivemåtar til bruk i resonnerande/drøftande tekstar.0,1 milliarder eller 0,1 milliard Etter null skal det stå flertall.I allmennspråket og i løpende tekst generelt skal datoer skrives med rekkefølgen dag-måned-år: den.