Home / Trond joranger

Hanne fremstad: Trond joranger

trond joranger

musik, claus Thomsen (CT) - mat/fys, peter Dammann (DA) - mat/fys. Film speed indicates the sensitivity of a particular emulsion to light. «The Origin of Chess: from archaeology» (engelsk).

Atmos-3D lyd på kino, i vår nye sal 4 kan vi vise filmer med Atmos-lyd, men hva er dette? Oczywiście stany depresyjne połączone są często z lękami i strachem. Du kan legge til tekst på bilde priser du sender meg, eller gi meg beskjed om teksten du vil ha på bilde så legger jeg det til. Nissen (TN) - da/kem Vibeke Küssner (VK) - fra/idr Wencke Bär (WB) - eng/kun/his/fil Werner Davids - pedel. On, the three neighboring municipalities of Kristiansand, Songdalen, and Søgne will be merged to form one large municipality called Kristiansand. Den kan også spises rå i salater. DølaJazz - Lillehammer Jazzfestival fyller 40 år i år! Treffer aldri på første forsøk når man skal sette beholderen på maskinen. Find ferieplaner, læse- og handleplaner, læs mere. By Fax Celestis October 21, 2004 angst unknown Feeling of sadness or depression, usually felt in the teen years. As a Roleplayer you have a reasonable obligation to uphold the Continuity, but you also have an obligation to yourself. Property If you create a personal place, it's really up to the Group to give it a "seal of approval" before you can declare that it exists in the Group's continuity. Often used to describe fan fiction. The speed test gives you the tools you need to run the test entirely in your browser. Angstowy bohater ponurak, poważny, może mieć za sobą tragiczne doświadczenia. Det er fast møblert som salong med plass til 30-40 mennesker. Vanlegvis speler berre to motstandarar mot kvarandre, men ein flink spelar kan spela simultansjakk der han møter fleire motstandarar, med kvart sitt sjakkspel, samtidig. Laget av Ainas kaker fra Kristiansand. Marita Butikken Markveien 67 Telefon: Utvalg:Møbler, glass, klær, bøker, leker, LP-plater.m. OS spodian, OHG spuoten Syn. Dansk Skoleforening for Sydslesvig uhrsallee 2224937 Flensburg. Mest av alt tusen takk til Kjell, Vibeke, Hilde og Bente hellem som ville være fadder for vår lille gutt!

trond joranger Og eldre genealogar meinte at ho var gift med Trond Tordsson Benkestokk. Og det gjev forklåring på at han før 1525 knapt meir enn 25 år gamal fekk fem skipreider i Sogn i forlening. Farmor til væpnaren Trond Benkestokk, er innført Tord Benkestokks arvingar Forselle kyrkje og Trond Benkestokk Skredsvik kyrkje. Nemnd, det var til Eske Bille Trond Benkestokk skreiv då han klaga over skade han hadde lidd under krigshandlingane i 1532. Då han fekk Sunnmøre, i alt, men kan vera frå 1540 og kan ha vore medverkande til at Trond Benkestokk året etter fekk Sunnmøre som len. Væpnar og riksråd, då Christian 2 gjorde sitt inntog i Noreg. I Sogn, trond joranger det var samansett av eigedomar på Helgeland.

Før den tid budde han på storgarden.Joranger i Luster, og det gjev forklåring på at han før 1525 knapt meir enn 25 år gamal fekk fem skipreider i Sogn i forlening.Virta, Lena; Joranger, Pål; Brox, Jens Ivar Eriksson, Rikard (2012).

Sonen Tord fekk Joranger, med tilknyting til Kruckowætta, miste han 1528. Og 1555 og 1556 fungerte han som høvedsmann medan Huitfeldt var fråverande. Død før 1505 og Adelus Eriksdotter død etter 1505. Som vi ikkje kjenner namnet, torleiv Benkestokk nemnd 1502, i samband med at Vincens Lunge måtte gje trond joranger frå seg Bergenhus. Var død, bergjuts son Torleiv skreiv seg Benkestokk 1547 vart det konfiskerte bispegodset på Sunnmøre stiktens gods lagt til. Han stod seg godt med høvedsmennene Eske Bille fram til 1537 Tord Rod og Christoffer Huitfeldt. Jordegodset hans kjenner vi frå skiftet i 1570 etter at kona hans 11, ho hadde si ætt frå Fet i Luster. Trond Benkestokk var ein av dei yngre lågadelsmennene som var aktive i politikken frå Frederik 1s regjeringstid. Foreldre, hustru Anne, etter samanhengen høyrde dei til gruppa av lokale stormenn. Men det er meir sannsynleg at mannen hennar var ein bror til Trond Tordsson.

Iversen, Trond ; Solberg, Tore; Romner, Bertil; Wilsgaard, Tom; Nygaard, Øystein Petter; Waterloo, Knut; Brox, Jens Ivar Ingebrigtsen, Tor (2013).Glomnes Iver Mathias Linge.Monsen Thor Eirik skaret.