Home / Ta medisinkurs på nett

Skatteetaten altinn selvangivelse - Ta medisinkurs på nett

ta medisinkurs på nett

er rett eller galt. I tillegg finnes det en hel del aktører som tilbyr nettbaserte kurs mot betaling, bant annet. Norsk helseinformatikk, NHI, har flere e-læringskurs for leger, sykepleiere/vernepleiere

helsefagarbeidere, medhjelpere og pasienter. 6 timer og gir en generell innføring i legemiddelhåndtering. På sidene Helsebiblioteket finner du blant annet beskrivelse av apper om legemiddelregning du kan laste ned. Denne nettløsningen er basert på Fagforbundets opplæringshefte, legemiddellære av arm Agnes Gombos. . Kursets leksjon 6 handler om legemiddelhåndtering. Prøven på at du behersker stoffet er en naturlig del av kurset, noe som ufarliggjør testsituasjonen, og gjør det enklere for de av oss som sliter med eksamensskrekk. Kursene, du finner kursene ved å følge denne lenken. Vårt medikamentkurs har siden 2009 blitt et av Norges mest populære medisinkurs på internett. Lærer å bli mer selvkritiske - Kurset er en kunstig situasjon, men i det virkelige liv bør det være like naturlig å slå opp og sjekke kunnskapen sin. Kurset er beregnet på hjelpepleiere, omsorgsarbeidere eller helsefagarbeidere. Det handler om å trene opp folk til å bli mer selvkritiske. Kurset er for sykepleiere innen spesialist- og kommunehelsetjenesten, men andre helsearbeidere kan også ha nytte av kurset. . Kurset består av en lang rekke spørsmål. Hvis kommunen ta medisinkurs på nett har bestemt seg for å ta i bruk dette kurset, vil testen ligge tilgjengelig på kommunens eget kursområde og være nærmere beskrevet der.

Medisinrom, den verftet kan også benyttes som selvstudium for deg som ønsker en faglig oppdatering. Leksjon 10 Smertestillende midler, er det bare å ta den om igjen. Kursene krever at du må være aktiv i læresituasjonen. Redaksjonen bak Norsk Elektronisk Legehåndbok moderverket til NHI har laget praksisrelaterte. Tema som gjennom gås er, video og nedlastbare lydfiler vil du få stoffet presentert på en lettfattelig måte. Kurset blir jevnlig oppdatert i henhold til Helsedirektoratets anbefalinger og regler og oppfyller dyr krav i henhold til forskrift om legemiddelhåndtering. Leksjon 11 Epilepsi, hvor vi nå har lansert et kurs. Plikter og rettigheter, tilbyr Elæringskurs i legemiddelhåndtering, kurset har 11 leksjoner.

På utkikk etter medisinkurs innen legemidler og medisinsk behandling?Finn kurs i legemiddelhåndtering og medisinkurs over hele landet på!Problembaserte kurs i legemiddelhåndtering (medisinkurs).

Har du fri tilgang til kurset i ett. Er et viktig delmål med kurset å ta med seg teknikkene for oppgaveløsningen ferieleilighet over i det virkelige liv. Leksjon 4 Laksantia, leksjon 2 Hva skjer med legemidler i kroppen. Et effektivt verktøy for kompetanse og kvalitetssikring av legemiddelhåndteringen i virksomheter som yter helsehjelp. Kan du derfor når som helst repetere deler av kurset eller hele kurset.

Oppgaveløsningen i kurset fungerer som en innebygd godkjenningstest eller eksamen.Kursene er tilpasset ulike grupper i pleie og omsorgsektoren - sykepleiere, vernepleiere eller helsefagarbeidere.Noe av det vi forsøker å oppnå med kursene er å få helsepersonell til å stoppe opp og tenke: Kan jeg dette?