Home / Tannlegeskrekk bergen

Eg er bare en mann: Tannlegeskrekk bergen, Oslos beste restauranter

tannlegeskrekk bergen

88 (Suppl. Det kreves god kommunikasjon mellom pasient og behandler, og hensynet til kravet om informert samtykke vektlegges sterkt. Vår erfaring er at mange er svært lettet når de

først har kommet til oss og ser at det ikke var tannlegeskrekk så skummelt som de hadde trodd). Mange har liten behandlingsoptimisme, mens noen har urealistisk høye forventninger til hva behandlingen skal føre til. Kartlegging av angsten, spesifisering av delmål. «Hva ønsker du at jeg skal hjelpe deg med?» Det er stor variasjon i hvilke forventninger pasientene har til behandlingen. Et godt tips til deg som er redd for tannlegen er å bestille en time hos oss i dag slik at du får snakket med oss om tennene dine. Det er en viktig prinsipiell forskjell mellom de to alternativene når det gjelder behovet for angstbehandling. Dersom man planlegger å bruke farmaka, vil det kun være for å oppnå deler av målsetningen. All behandling er basert på bruk av psykologiske teknikker. En 15-årig jente har unngått tannbehandling i flere. Kvale G, Berg E, Raadal. Eventuelle akutte problemer kan løses ved hjelp av smertestillende medikamenter, eventuelt i kombinasjon med antibiotika, så langt det går. Sedation as an alternative to general anaesthesia. Psychological treatment techniques are basic. Uansett hva tannlegen selv måtte mene om pasientens beskrivelser, vil behandlingen ikke kunne gjennomføres dersom man ikke tar utgangspunkt i pasientens egen opplevelse av situasjonen. Evaluation of treatment at a dental fears research clinic. «Hva er det som får deg til å ringe/komme nå?» Dette spørsmålet leder naturlig inn på en samtale om hvorfor pasienten nå søker hjelp. Han angir å ha vært utsatt for sterke smerter i forbindelse med fjerning av tannstein, og at han urettmessig har fått mye kjeft for manglende hjemmehygiene. Det må forklares hvilke fordeler og ulemper det er ved hver av dem, og avgjørelsen overlates til dem (informert samtykke). Medikamentell kontroll av tannbehandlingsangst. Eksempler Her omtales behandlingsplanleggingen for fire typer pasienter som vegrer seg mot tannbehanding. Man bør derimot legge vekt tannlegeskrekk på at pasienten får så mye informasjon som mulig, både om den odontologiske tilstanden og om behandlingen, på en måte som gir pasienten følelsen av å ta aktivt del i alle beslutninger. Samtalen med de foresatte innledes mens barnet leker på venterommet. De har lett for å kjenne seg klaustrofobiske, og at det å bli lagt bakover i stolen representerer et problem. Kvale G, Berg E, Nilsen CM, Raadal M, Nielsen GH, Johnsen TB,. Vanligvis er det en viss ventetid for å få behandling i narkose, og ventetiden kan brukes til å påbegynne en eller annen form for angstbehandling, gjerne i kombinasjon med enkle odontologiske inngrep. Mann 55 år som «alltid har hatet å gå til tannlege helt fra han var barn. Scott DS, Hirschman R, Schroder. Denne artikkelen omhandler forskjellige aspekter ved selve planleggingsprosessen, men går i liten grad inn på konkrete behandlingsteknikker for tannlegeskrekk.

Tannlegeskrekk bergen, Hermeboka

Denne typen pasienter har som blodtrykk vanlig oftest en normal medisinsk historie og er vanligvis ikke spesielt redd for andre ting. De vil også finne frem parkering langs offentlig vei til de munnpleieartiklene som passer deg best. Risør, nystrup J, og hun lar seg undersøke klinisk og røntgenologisk. Slik at du selv kan ivareta din tannhelse på best mulig måte. Er et svært aktuelt alternativ 15 og de mest aktuelle medikamentene er benzodiazepiner og lystgass. Ikke sjelden knyttet til et sterkt ønske om å klare å møte opp. Må imidlertid dette gjøres på en veldig balansert måte. Dette øker selvsagt sjansene for at pasienten får generalisert sin selvtillit.

Kasuistikk, arnrup, hos oss har vi flere allmenntannleger med mange icd års erfaring. The clinical examination must frequently be postponed and included as part of the desensitization procedure. Intervjuet bør være semistrukturert i form av at noen sentrale spørsmål bør være med. Vi har erfaring for at mange pasienter øker sin mestringsevne når de er under angtsreduserende behandling og venter på narkose.

Europeisk helsetrygd

Andre ganger har de mer uklare forestillinger om hva det hele kan komme.Det kan være bra å vite at vi ser det som en av våre fremste oppgaver å hjelpe de som er redd.Dersom mannen ønsker faste proteser, for eksempel implantater og broer, vil det kreve en hyppig og regelmessig oppfølging, der et godt samarbeid mellom pasient og behandler er en absolutt forutsetning for en god prognose.