Home / Tillitsmannen av einar gerhardsen

Booking gardermoen: Tillitsmannen av einar gerhardsen

tillitsmannen av einar gerhardsen

unnlot likevel å flykte under unntakstilstanden i september 1941. Einar Gerhardsen kom tidlig med i Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon, der han 1919 ble valgt inn i sentralstyret. 1944 synes det å

ha foreligget en hemmelig dødsdom over ham. Da de politiske institusjonene skulle reorganiseres sommeren 1945, gikk regjeringsoppdraget til Gerhardsen etter at powerpoint peker Hjemmefrontens leder, Paal Berg, hadde frasagt seg det. Heller enn gater av gull ville bøker på nett gratis vi ha god mat, skrev han i et tilbakeblikk. Flere ganger ble han tiltalt og straffet. I årene som fulgte, var Gerhardsen den utrettelige partiarbeideren og organisatoren, men også agitator og oppvigler. Valgt som stortingsrepresentant for Oslo 194569. Einar Gerhardsen benektet alltid at Werna hadde noen spesiell innflytelse på hans arbeid som statsminister, noe som bekreftes av dem som kjente familien godt. 1936 ble han igjen landssekretær i partiet og 1939 nestformann. Hans regjering ble i formen en samlingsregjering av de politiske partiene, i praksis en koalisjon mellom Arbeiderpartiet og ledere fra hjemmefronten. Etter Arbeiderpartiets valgseier høsten 1945 måtte han danne en ren arbeiderpartiregjering, enda han selv helst ville fortsette med en bredt sammensatt folkefrontregjering. Med en annen statsminister enn Gerhardsen i tiden fra 19 er det mulig at Norge ville ha tatt imot og utplassert atomvåpen. Gerhardsen svingte fra en revolusjonær til en reformistisk posisjon, men langsommere og mer motvillig enn de fleste. Gerhardsen og hans regjering strittet til å begynne med imot Marshall-hjelpen og opprettelsen av en ny organisasjon for økonomisk samarbeid i Europa (oeec). Det hadde sammenheng med motstand i næringslivet, med manglende oppslutning i egne rekker og med hovedtrekk i den internasjonale utviklingen. Mai dette året fikk han for eksempel laget demonstrasjonsmerker av en slik art at politiet ville gripe inn for å konfiskere dem, samtidig som han utpekte en gruppe som skulle ta opp kampen mot politiet. Tranmæl stod for en folkelig revolusjon, en helt annen visjon om samfunnsomveltning enn de russiske bolsjevikenes statskupp og sentralisme. Han døde 1987, vel 90 år gammel, og er begravd på Vestre gravlund i Oslo.

Universitetet i nordland Tillitsmannen av einar gerhardsen

Var Gerhardsens budskap, krever også hensynsløs kamp fra vår side. Var hovedredaktør atle hundsnes for Tidens leksikon 1975 og utgav sine memoarer i 5 bind. Gerhardsen fortsatte som leder for en mindretallsregjering inntil den ble felt galleri flood på Kings Baysaken 1963. Men han var stadig preget av forestillingen og ambisjonene om arbeiderstyre og sosialisme. Her avtegner det seg to etapper.

Tillitsmannen Av Einar Gerhardsen.Wed love your help.

Men var likevel forholdsvis ukjent for store deler av det norske folk da han dannet sin samlingsregjering Gerhardsens. Det var ikke meningen å tannlegesenter rokke ved den private eiendomsretten. Det gjaldt derfor å sikre vitale materielle og politiske interesser. Den internasjonale splittelsen i en øst og en vestblokk etter krigen tvang Gerhardsen til å velge side. Han mente at den eneste måten dette kunne forhindres. Please sign, einar Gerhardsen var nok et følelsesmenneske. Det gav ham en kontaktflate nedover som neppe noen annen partileder og statsminister i Norge har hatt. Men rollen hans som oppvigler var først og fremst bestemt av politiske oppfatninger og ambisjoner det gjaldt å oppildne det hat mot uretten og få satt i gang den bevegelsen av konflikter og konfrontasjoner som måtte være en nødvendig. Likevel utviklet Gerhardsens holdning til eksporten av den russiske revolusjonen seg gjennom ambivalens til motstand.