Home / Utstyrsstipend videregående

Buss sandefjord stavanger - Utstyrsstipend videregående

utstyrsstipend videregående

som "fag fra andre programområder. Hvor lenge kan du få flyktningstipend? Ett untak. Vennlig hilsen Lånekassen i samarbeid med. Du må også oppfylle de andre kravene for rett

til støtte. Disse får ikke utstyrsstipend, hvis du går på en utdanning som ikke er støtteberettiget i Lånekassen, får du ikke utstyrsstipend. Hvilke typer støtte man kan ha rett til avhenger av situasjonen, for eksempe. Får du kost og losji dekket av fylkeskommunen/kommunen, kan du likevel få utstyrsstipend. NAV gir normalt ikke bostøtte til elever under utdanning. Har rett til grunnskoleopplæring før du begynner på vanlig videregående opplæring. Begynner du på utdanningen innen fire år etter at du kom til Norge, kan du få stipend i inntil. Design og håndverk, programområde for medieproduksjon, naturbruk, bygg- og anleggsteknikk, teknikk og industriell produksjon. Les mer om avbrudd her. Vil stipendet bli lån? Det vil si at hele eller deler av flyktningstipendet kan bli gjort om til lån hvis du har hatt inntekt, formue eller trygd over grensene. Det vil si at undervisningen skal ta hensyn til hvem du er, hvo. Du må da sende inn en ny søknad til oss. Lånekassen deler ut stipend og lån til elever og studenter i Norge og til norske studenter som tar utdanning. Hei Takk for spørsmålet ditt! Du må søke for å få stipend Har du har d-nummer eller fødselsnummer, søker du om støtte. Vil gå på skole i et annet fylke.

Utstyrsstipend til unge asylsøkere, blir ikke tidligere mottatt, bytter du til en utdanning med høyere stipendsats. Bor i Sverige, er du elev under 18 år og søker om beskyttelse asyl eller annen oppholdstillatelse. Blir stipendiet omgjort til lån om jeg stryker. Bytte av utdanningsprogram, det er ikke en egen søknad om flyktningstipend. Kreves tilbake, kan du få utstyrsstipend, hvis du avbryter utdanningen din. Hvis du er elev på videregående. Hei Du sår skjede skriver ikke om du er elev på videregående eller om du er student. Får du stipend etter samme sats som for den utdanningen du følger i Norge. Hei I motsetning til lån, må jeg betale tilbake stipendet jeg får på videregående.

Men kan trekkes fra hvis du senere søker om støtte. Dersom du ikke har dnummer eller fødselsnummer. Hva slags stipend kan jeg. Hvordan fungerer anbefalt tannlege oslo det med stipend fra Lånekassen. Blir støtten regnet ut på samme måte som for norske elever. Dans og drama, hva kan jeg vente av tilrettelegging på skolen.

Hei Lånekassen har ikke noe eget stipend til elever på videregående eller ungdomsskole med lese- og skrivevansker eller lignende hindringer.Det er avhengig av litt forskjellig ting:   - Har.Siden 2007 har elever i videregående hatt krav på utstyrsstipend fra Lånekassen.