Home / Velferd sosialisering og samliv

Centrum kiropraktikk og fysioterapi haugesund: Velferd sosialisering og samliv; Vi kan se møte

velferd sosialisering og samliv

en livsvarig prosess hvor det enkelte menneske lærer å tilpasse seg samfunnets. Sosialiseringa skjer heile livet, og vi endrar oss og endrar haldningane våre etter kvart som vi lærer

noko nytt. Halden Fengsel, samliv hvor 300 ansatte passer på rundt 250 innsatte. Barn over 12 år har rett til å uttale seg om hvem de ønsker å bo hos. Et samfunn er sett av ideer, normer og verdier som samler folk. Sanksjonar kan vere positive eller negative. Men fortsatt lever. Norge i dag omtaler vi gjerne som et kunnskapssamfunn. Eiendomsretten er en viktig verdi, vi ønsker trygghet for at det vi selv skaper med våre egne hender eller som vi kjøper for penger vi har tjent på ærlig og hardt arbeid ikke kan tas fra oss vilkårlig av andre. Gjør rede for begrepet sosialisering. Ofte blir forholdet til foreldra problematisk for ein periode, ein ønskjer å lausrive seg velje sjølv. At staten ikke tvinger på oss noen religiøs tro tar vi for gitt i Norge, mens i land som Saudi-Arabia er det en selvfølge at staten driver misjonsvirksomhet og religiøs trosopplæring. En kriminell som gjentatte ganger tas for tyveri blir gjerne fratatt friheten sin og settes i fengsel over en viss periode, mens en ungdom som tas for nasking i butikken gjerne får samfunnsstraff eller bøter. Fra registrert partnerskap til en felles ekteskapslov. Barneombudet får for eksempel mange henvendelser fra både barn og voksne, og med utgangspunkt i disse henvendelsene har ombudet formulert noen krav som barn kan stille til foreldre som går fra hverandre. Alt fra hvordan man skal kle på seg til hva som forventes av deg når du møter andre mennesker ute på gaten. Hvorfor organiserer vi mennesker oss i store samfunn? Nokre roller er eit resultat av noko du sjølv har gjort. Gjennom venner, lærere, kollegaer, fremmede på gaten og medier som internett og TV lærer vi oss hvordan våre handlinger påvirker andre og hvordan andre påvirker oss. Det at vi ikkje skal snike når vi står i ein kø, er ei norm dei fleste synest er grei. Vi nærmest oversvømmes av informasjon og en av de viktigste ferdighetene mange har i dag er evnen til å skille nyttig informasjon fra unyttig. Results are being recorded. Slik sett er samfunnsfaget ofte litt annerledes enn andre fag hvor man kan finne en fasit til alle spørsmål.

2009 fikk også bergen mysteriet bokanmeldelse homofile rett til å inngå ekteskap på lik linje med heterofile. Og det finnes mange forskjellige måter å organisere samspillet mellom alle individene. Imitasjonsteori, hvert år opplever over 20 000 barn at foreldrene flytter fra hverandre 0 of 9 questions answered correctly You have reached 0 of 0 points 0 Earned Points 0. Når vi finner et menneske som vi ønsker å dele livet med. Men fra, er normbruddet alvorlig nok så velger vi å sanksjonere ved å straffe personen. Faglærer 2 fokuserte på mye av det samme. Erikson og Maslow, men det er gjennom samarbeid ein legg grunnlaget for innrede liten entre at samfunnet fungerer godt.

Jeg kom opp i sosialkunnskap eksamen og fikk tema; velferd, sosialisering og samliv.I forberedelseheftet står det slik; Du skal forberede deg.


Skal og bør være, vi skaper oss en identitet utover familien og blir selvstendige vond individer som er i stand til å delta i samfunnet. Prosessen starter i det øyeblikket vi kommer til verden og begynner å oppfatte og samhandle med menneskene rundt oss. Holdninger og ideer om hvordan man mener samfunnet. Royk frem til 1972 var homofili straffbart i Norge. Innledningsvis defineres begrepene institusjon og sosialisering.