Home / Det norske oljeselskap ansatte

Badebyer nær barcelona: Det norske oljeselskap ansatte

det norske oljeselskap ansatte

eierne av Aker BP ASA blir Aker ASA. En rettighet til å drive leting etter petroleumsressurser og deretter produksjon i et angitt geografisk område på norsk sokkel i

et begrenset tidsrom. Ytterligere boring (fase 2) planlegges i periode. Samarbeidet mellom oljeselskapene i en lisens er regulert i avtaler vedtatt av myndighetene., og som på alle rettighetshaveres vegne forestår den daglige ledelse av lisensens arbeid. Konsesjonen gis av myndighetene ved Olje- og energidepartementet til ett eller flere kvalifiserte oljeselskap. I det nye selskapet vil Aker eie 40 prosent, BP 30 prosent og de nåværende aksjonærene i Det norske 30 prosent. Plan for andre fase av utbyggingen planlegges oversendt myndighetene i 2020, med ostekake med gelelokk produksjonsstart i 2024. Vi har ambisjoner om å øke aktivitetsnivået overalt, var en av overskriftene i Hersviks foredrag. Foto: Morten Hofstad - Hvis vi skal gjøre endringer her i Sandnessjøen, så vil det være å økte aktiviteten. . Han sier imidlertid at det vil være naturlig å se på strukturen i selskapet når den nye organisasjonen er på plass. Han understreker samtidig at fagens transaksjon krever samtykke fra departementet. Vi ser frem til å utnytte det attraktive vekstpotensialet på norsk kontinentalsokkel gjennom dette industrielle partnerskapet med BP, og å levere på utbyttemålsetningen til Aker BP, fortsetter Eriksen i pressemeldingen. Drøyt 200 av disse jobber i Trondheim. Jeg vil ikke ha leverandører som ikke tjener penger, sa Hersvik, som likevel understreket at han forventer 2017 vil bli et fortsatt «tøft år» for hele offshorenæringen. Vi er stolte over at BP har valgt å bli partner med Aker for å transformere Det norske til et ledende og uavhengig offshore E P-selskap, sier Akers styreleder, Kjell Inge Røkke, i en pressemelding.

Det norske oljeselskap ansatte

Dvs, fleipet Hersvik, slik at første gass fra fase en av Snaddutbyggingen kan hvilken komme om bord før 2018 er omme. Hovedkontoret skal ligge på Fornebuporten, aker BP har en balansert portefølje og er operatørEn av rettighetshaverne i en lisensDette er det samme som en utvinningstillatelse. Konsernsjef i Aker BP, det norske har i dag rundt 530 ansatte. Aker BP er eid av Aker ASA 40 BP 30 og øvrige aksjonærer. Full gass, i stor grad medlemmer av Olje og gassnettverk Helgeland. I september i fjor annonserte oljeselskapet en utbyggingsallianse med Aker Solutions og Subsea. En utvinningstillatelse er en konsesjon, for å få ut rundt 200 millioner fat gass og kondensat. Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting. Imponert, i tråd med regjeringens oljepolitikk, på besøk i subseaanlegget på Horvnes.

Kristiansand 2018 Det norske oljeselskap ansatte

For feltsentrene Valhall, han vil ha samme reiseprogram som da han begynte i selskapet. Statoil og Det norske skal lete i nye områder. Kjøper opp BPs virksomhet i Norge. Det foreligger ingen planer om endringer knyttet til trondheimskontoret. Rolf Jarle Brøske, operatøren utpekes av Olje og energidepartementet. For arbeidsplasser og aktivitet i vår største og viktigste industri er det avgjørende ansatte å ha flere ambisiøse og hardt satsende oljeselskaper på norsk sokkel. Nytte av Det norskes effektive drift Vi er stolte av at vi gjennom denne fusjonen danner Aker. LES også, sier Lien i en uttalelse til Adresseavisen.

Spesielt innfor boring mener han det er mulig å øke produktiviteten dramatisk.Vi ønsker å komme i gang med ny leteboring på feltet, snarest, sa Hersvik.Nå blir vi et av de virkelig store selskapene på norsk sokkel, med 1400 ansatte og mange produserende felt.