Home / Elgtråkket borettslag

Gjøvik buss, Elgtråkket borettslag! Festival lillehammer

elgtråkket borettslag

Galgeberg Borettslag! Det samme gjelder for mating av alle andre dyr. Dersom beboere benytter seg av fellesareale til lagring av gjenstander, kan dette uten varsel bli fjernet. Andelseierne må

selv holde orden i kjeller- og loftsboder. Vinduene eller verandaene/brannbalkongene må ikke brukes til tørking og lufting av tøy. Oppganger, kjeller OG loft. Parkering skal da være av kortest mulig varighet, og gjelder bare av-/pålessing. La aldri en kran stå åpen når en forlater et rom. Jernbaneverket driver innen tjenester tilknyttet landtransport ellers. Skru aldri radiatoren mer opp enn nødvendig, og tilpass dette etter årstid og værforhold. Kjeller og loftsdør holdes alltid låst. Husk også på at husordensreglene er en del av leiekontrakten, slik at brudd på disse reglene er å anse som mislighold av leiekontrakten. Husk: Kun andelseiere har adgang til vaskerier/ruller. Vi kan si at husordensreglene er borettslaget kjøreregler. Blir ikke dette fulgt opp vil det bli vurdert om andelseier selv må stå for kostnadene. I klosettet må det kun brukes klosettpapir og ikke uvedkommende ting som kan forårsake tilstopping av avløpsrørene. Dersom noen har større ting de gjerne vil bli kvitt, kontakt vaktmester. Det må ikke kastes mat til fuglene ut av vinduene, og heller ikke legges ut mat til fuglene på verandaer og brannbalkonger. Dersom du parkerer i gården over lengre trippelalliansen tid, vil bilen bli tauet bort for din regning. Trapperomsvinduene må holdes lukket som regel, og åpnes bare for nødvendig lufting.

Og er til for å fremme miljø og trivsel i borettslaget. Eller du kan skrivemåter legge en lapp i kassa gokart møre og romsdal utenfor døra til verkstedet. Og kan bli en stor plage for andre beboere.

Hvis du har spørsmål til hvordan reglene skal forstås. I tvilstilfeller avgjør styret etter forhandling med partene hvorvidt en klage er elgtråkket borettslag berettiget. Det er ikke tillatt å holde dyr. For å unngå sjenerende sus i ledninger bør kranene aldri skrus helt opp.

Unntak er hvis en skal levere varer, møbler etc.Se mer informasjon om Jernbaneverket nedenfor.