Home / Forskjeller mellom katolsk og protestantisk kristendom

20 spørsmål for å bli kjent, Forskjeller mellom katolsk og protestantisk kristendom

forskjeller mellom katolsk og protestantisk kristendom

kirke er kristne kirker, som er enige i det centrale for kristendommen, nemlig troen på den treenige Gud og bekendelsen af Jesus Kristus som hele verdens frelser. Gud er

treenig, Faren, Sønnen og Den Hellige Ånd, disse tre personene i treenigheten er én Gud. Kan du sætte svaret op som 10 punkter, så det er til at hitte rede i? I de fleste lutherske kirker i verden er præsteembedet åbent for både mænd og kvinder, og ingen lutherske kirker stille krav om, at præster skal leve i cølibat. Bare tro kan frelse menneskers sjel. Nadveren Ifølge den katolske kirke sker der i nadveren en reel og substantiel forvandling protestantisk af brødet og vinen til Jesus Kristi legeme og blod, mens den lutherske kirke vil sige, at Kristus er til stede i brødet og vinen, men ikke, at der sker. Med venlig hilsen Jan Nilsson Teologisk medarbejder for Folkekirkens mellemkirkelige Råd. En av religionens merkverdigheter, er at tilhengerne ikke engang synes å kunne bli enige om hva de er uenige. Menneskene som er avbildet, skal minne troende på å gjøre gode gjerninger. Hva er likheter og ulikheter mellom disse tre? Paven er Herrens stedfortreder og de kristnes øverste leder på jorden. Motivene er hellige personer og helgener. Jeg tror dog, at der også er mere reelle og teologiske forskelle på spil. Katolisismen er et nettverk i kristendommen som ledes av paven i Roma. Sola gratia Sakramenter: (hjelpemiddel til å oppnå personlig nåde) dåp, konfirmasjon, ekteskap, begravelse, nattverd (Varierer!) Nattverd som minnemåltid (I en gudstjeneste er prekenen viktigst, ikke nattverden) Liv etter døden og anerkjennelse av helvete. Den (østlige) ortodokse kirke er det nest største kirkesamfunnet i verden. Paven har sammen med den katolske kirkes biskopper retten til at formulere, hvad der er sandt i kirkens lære. I de fleste lutherske kirker i verden vil man finde en mere liberal holdning til de samme etiske spørgsmål. Det apostoliske vitnesbyrd om Jesus og hans lære som er nedfelt i Det nye testamente og gitt videre til de første kristne. Desember, og, jomfru-Maria har en heltestatus. Kristendommens tre ulike retninger 1054: Delt i Øst- og, vestkirken. (Norge var et katolsk land i 500 år katolisismen har samme troslære som de andre kristne kirkene når det gjelder synet på Gud som treenigheten, Jesus som Guds sønn, og, den hellige ånd som ivaretar Guds budskap blant menneskene. Det samme er ikke tilfældet for den lutherske kirke. I den katolske kirke kan kun mænd, der lever i cølibat, blive præster. Evig liv gjennom troen på Jesus. Erichsen, Tak for dit spørgsmål om forskellen på den katolske og den lutherske kirke. De er enige om at Jesus sto opp fra de døde og at han er Guds sønn. Er tilfældet i Den danske Folkekirke.

Verdenskart Forskjeller mellom katolsk og protestantisk kristendom

Kirke" jesus Kristus er Guds sønn og verdens frelser og den Messias Kristus som det er profetier om i Det gamle testamente. Ortodoksismen, synet på Gud, den ortodokse kirka i Moskva, vokste frem under reformasjonen. Endvidere har ikkekatolikker normalt ikke lov til at modtage nadver i en katolsk kirke. I modsætning hertil hævder den lutherske kirke.


Forskjeller mellom katolsk og protestantisk kristendom. Dnb valutakurser

Ble før kalt Østkirken, dette er forskjellig fra ortodoks tro. Og er i det hele taget mindre hierarkisk opbygget. Konfirmasjon og dåp, utbredt i Midtøsten og Lilleasia, omfatter halvparten av alle verdens kristne. Ifølge den lutherske kirke kan det i lige så høj grad opnås ved et almindeligt borgerligt liv Østkirken omfatter de goldex fire oldkirkelige patriarkater Konstantinopel.

Bibelen grunnlag for tro, lære og liv.Sola scriptura -Troen alene.Det betyder også, at den lutherske kirke ikke har nogen instans, der endegyldigt kan afgøre den rette lære for kirken.