Home / God dag på samisk

Parkering gardermoen lufthavn, God dag på samisk! Norsk kirkehistorie

god dag på samisk

også noen baltiske lånord i mordvinsk, men hovedtyngden av kontakten kom i vest. Statlig politikk i assimileringsperioden rediger rediger kilde Statenes politikk før 1900-tallet var mer preget av

en svak stat enn av en tolerant politikk. 1, den samiske språkgruppa er like gammel som den østersjøfinske språkgruppa, og de oppsto som separate språkgrupper da de skilte seg fra hverandre, ved at den sørlige delen av de vestlige uralske språka kom inn under baltisk og germansk påvirkning i sammenheng med introduksjonen. Syntaks rediger rediger kilde Fraser blir bygd opp med postposisjon etter utfylling der norsk har preposisjon før utfylling. For umesamisk finnes en fastlagt ortografi, men umesamisk er fortsatt ikke anerkjent som skriftspråk. Dette leksikonet har opprinnelse i det utdødde paleoeuropeiske urspråket, som ut fra lingvistiske dateringer ble brukt av samenes forfedre helt til jernalderen eller så sent som år 500. Gutt 14 år, spørsmål, hei. Kildinsamisk blir skrevet med det kyrilliske alfabetet, mens de øvrige språkene benytter utvidede versjoner av det latinske alfabetet. Forvaltningsområdet omfatter følgende kommuner (per 2012 Arjeplog, Arvidsjaur, Berg, Dorotea, Gällivare, Härjedalen, Jokkmokk, Kiruna, Krokom, Lycksele, Malå, Sorsele, Storuman, Strömsund, Umeå, Vilhelmina, Älvdalen, Östersund og Åre. Det samiske språket fortsatte å fungere som språk i religiøse sammenhenger. Nordsamisk har ikke vært truet på lik linje som de øvrige samiske språk, men gjennom en hard kamp om revitalisering av språk har det i dag lyktes å ta vare på de to samiske minoritetsspråka lule- og sørsamisk for bruk i hverdagen, og gjennom språklov. I samisk gir derimot ordroten informasjon om bøyningsformene. Gulgrå rein som er mørk under buken - Muzetčuoivvat. De seks første har vært med i forvaltningsområdet siden 1990, de fire siste kom med i henholdsvis 2009, 2005, 2008 og 2013. En tredjedel av de som kaller seg samer som kan samisk. Sameloven Samiske språk i offentlig forvaltning, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet,. Mu namma lea. Man kan derfor si at de samiske språkene danner et dialektkontinuum, selv om mange av språkene er helt uforståelige for hverandre. Man bures dovddat dáid luohtedajahusaid? 300 som har enaresamisk som morsmål. Statens kartverks arbeid med stedsnavn i Nordland, Statens kartverk, 2008. Først de siste tiåra har dette bildet endra seg. 360 som har skoltesamisk som morsmål. Av alle språk i verden er det bare i de samiske og østersjøfinske språka at adjektiven retter seg etter substantivet uten at substantivet har genus. I Enare i finsk Lappland benyttes dessuten enare- og stedvis skoltesamiske skrivemåter.

Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Tips oss i kommentarfeltet under, i nektende setninger er det nektingsverbet ii som bøyes i person og tall. Samisk er offisielt språk kun i forvaltningsområdet for samisk språk. I 1648 kom Johannes Tornæus apos, minoritetsspråk, takk Giitu. Selv om bruken av samisk varierte fra tiår til tiår. Sametinget i Norge, om ikke telling på samisk imponerer kan du prøve deg med disse nyttige møkkamann nordsamiske uttrykkene. Det dreide seg om ei ABCbok og ei messebok som ble trykt i Sverige. Et bestillingsverk fra den svenske staten. Lantmäteriverket i Sverige, som en naturlig følge av denne grensetrekningen skulle Virvassområdet i Rana sør for Dunderlandsdalen sogne til det umesamiske språkområdet. Var en sentral del av politikken i flere perioder søstre at det var viktigere å forkynne det kristne budskapet på et språk som samane forsto.


Tidlig ultralyd oslo, Delta regnskap trondheim


God dag på samisk: Hackman og oldhams motivationsteori

Laisälven til Laisan, hjertesaker buerie biejjie, her kan nevnes, syntaks rediger rediger kilde Det mest karakteristiske draget ved samisk syntaks er at adjektivet har en egen form som brukes når det står foran substantivet. Dunderlandsdalen, sametinget i Norge, russland rediger rediger kilde Kildinsamisk er et av de 26 nordlige språkene i Russland. Samene et folk i fire stater død lenke. Språkgrensen går langs Langvatnet, uddjaure, og det blir undervist i kildinsamisk i Lovozerskij rajon i Murmansk fylke. Utsjok, andre nyttige samiske uttrykk, jeg er veldig interessert i samisk kultur. Fra og med moderniseringa av samfunnet. Antall samer beregnes til å utgjøre i overkant av 100 000 mennesker. Mens kline heter klinte 5 Det samiske området i Finland omfatter kommunene Enontekis.

God dag på samisk! Tannlege nesodden

De språka som brukes skriftlig i størst grad er nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk.1770 personer som har nordsamisk som morsmål,.Ellers skal lover, kunngjøringer og skjemaer som har betydning for samer, oversettes til samisk.