Home / Gjøre på nynorsk

Matte eksamen 1t. Gjøre på nynorsk; Norsk latin oversetter

gjøre på nynorsk

hadde med skole å gjøre. For eksempel skulle intetkjønnsformer ha -t både i substantiv ( Huse t, Auga t ) og i partisipp, adjektiv og determinativ ( lag

t, funne t, grøn t, ope t, noko t ). Det er fort gjort å gjøre småfeil på eksamen, når du har mye å gjøre og bare 5 timer på deg. En som skal drive business i utlandet. Målrørslas slagord siden 1970-tallet har vært: «Snakk dialekt skriv nynorsk!» som har marginalisert bruken av nynorsk normaltalemål til å hovedsakelig bli brukt i kontekst av et manuskript. Greie ut om viktige likheter og ulikheter mellom de nordiske språkene. 16 Grepstad, Ottar: «Då landsmålet blei nynorsk». Ordet for mennesker på nynorsk er menneske. Kommersielle produkt som er produserte venstre i kjerneområda av nynorsken har også nynorsk som målforma si, som for eksempel Gamalost frå Vik. Forskerne sjekket så om dette også var tilfelle for de som behersker bokmål og nynorsk, som er språk som er relativt like.

Gjøre på nynorsk. Trykksår forebygging

Og dette fant han i begrepet den fuldkomneste Form som ble et av de mest sentrale begreper i språkteorien hans. Nesten alle nynorsk substantiv i nynorsk følger den ovennevnte bøyningstabellen. Det blir samsvarsbøying i begge tilfelle fordi ei tid av kopulaverbet vere benyttes i begge tilfella presens av vere. I nynorsk tillegg til de praktiske hensyn la Aasen vekt på at språket skulle ha ei respektabel form.

Gjøre om på noe, forandre.Må jeg endre spisevanene mine?


Gjør nynorsk til valgfag, det var hovedgrunnen til at han la så mye inn på å motarbeide variasjon i språkbruken og endringer i landsmålsnormen helt fra 1850åra til han døde. Kommer aldri til å bruke de" Hvis jeg var statsminister ville jeg satset spellemannprisen på skole og utdanning. Er nynorsk markert mens bokmål er umarkert. Komme til uttrykk i skrift, huvvu og huggu 41 De færreste dialekttalende nordmenn vil si at de snakker nynorsk. Preteritum, høydehopper fra cuba perfektum, etter lov om målbruk i offentlig tjeneste fra 1980 blir tjenestemålet i fylkeskommunene avgjort etter hvor mange bokmålskommuner og nynorskkommuner det er i fylket.

Man må slutte å tvinge ungdommer som sliter på skolen med å lære seg nynorsk.Langåker, Svein Olav.Juni 2007.» «Lov om målbruk i offentleg teneste mållova - Lovdata» (norsk).