Home / Hva er et drypp

Lille willy og de tre bjørnene: Hva er et drypp

hva er et drypp

forstyrrelser i hjerterytmen. Blodproppene kan flyte videre med blodet og tilstoppe mindre blodårer. Typiske alderdomssykdommer er demens, Parkinsons sykdom, beinskjørhet og skader og slitasjeforandringer i bevegelsesapparatet. Ved svært trange

halskar kan det være nødvendig med innsetting av en stent (kirurgisk prosedyre kalt angioplastikk) for å bedre passasjen for blodet fra hjertet til hjernen. Ved mer enn 2 drypp legges man (vanligvis) inn på sykehus. Blodet frakter oksygen og elektrolytter, som hjernen er helt avhengig av konstant tilførsel. Hjerneinfarkt kan skyldes både blodpropper som oppstår på stedet, eller blodpropper som fraktes til hjernen fra hjertet eller blodårer utenfor hjertet. Kommer av blodpropp i hjernen, et drypp oppstår på samme måte som et hjerneslag, som skyldes en blodpropp i hjernen (et hjerneinfarkt). Leger kan være i stand til å gjennomføre nasal vanning, foreslår en mindre operasjon, eller gi pasienter med antibiotika. Derfor er vanlige sykdommer som hjerte- og karsykdom, diabetes, infeksjoner og kreft også hyppige i denne aldersgruppen. Dersom du har mistanke om at du selv eller den du er sammen med har fått slag, kan den som er rammet forsøke å gjennomføre disse handlingene: Snakke tydelig, vise tennene, løfte armene, er en eller flere av disse handlingene vanskelig å utføre kan det. Livsstilsforandring er viktig for å forebygge hjerneslag. Allergikere, gastro-enterologists og otolaryngologists kan være i stand til å lindre alvorlige symptomer. De som lider post-nasal drypp på grunn av allergi bør prøve og unngå irritanter som forårsaker symptomer. Fast behandling med blodfortynnende medikamenter og platehemmende behandling med acetylsalisylsyre er viktig i hjerneslagsforebygging. Enkelte drypp vil kunne ha mindre etter-effekter. Her kan enkle grep redde liv, og derfor er førstehjelp en viktig del av akuttmedisinen. Det er derfor viktig å oppfordre til livsstilsendringer form og innhold og igangsette behandling. Er innsnevringen av halspulsåren ( arteria carotis ) kraftig, kan det også være aktuelt med operasjon.

Et vanlig symptom på kronisk rhinitt. Synsutfall eller talevansker, på folkemunne kaller vi det drypp eller hjernedrypp. Symptomene kan variere i drypp både styrke og fremtoning. Plutselige lammelser på en side av kroppen. I mer alvorlige tilfeller kan pasienten også miste bevisstheten. Vanligvis er den vanligste middel for tonsillitt kirurgi for å fjerne de infiserte mandlene. Symptomene ved et drypp er like de man observerer ved hjerneslag. Da man kan være mer utsatt for hjerneslag etter hva et drypp. Det er ikke nødvendig å ha en forkjølelse eller influensa for å oppleve postnasal drypp symptomer brakt videre av å bli utsatt for de som har kontrahert en forkjølelse eller influensa virus.

Les mer om hva du kan gjøre selv for å redusere faren for hjerneslag.Drypp er et varsel om at neste hendelse kan være et større hjerneslag og skal derfor tas svært alvorlig.

Ofte forårsaker andre symptomer, når årsaken til postnasal drypp har blitt funnet. Behandling består som norge regel av blodfortynnende medisin. Postnasal drypp forårsaker slim for å kjøre ned. Noe som kan være minst delvis effektiv. Det medisinske navnet på sykdommen er transitorisk iskemisk anfall TIA. Blodtrykksbehandling skal også iverksettes hvis det foreligger et forhøyet blodtrykk. Mistenker du at du har fått et drypp. Er det veldig viktig at du umiddelbart kontakter lege. Faktisk er dette den fremste grunnen til at mange mennesker vil oppleve postnasal drypp under kalde og influensasesongen. Som ved hjerneslag er det også ved TIA vanlig at pasienten har vansker for å tale klart og oppleves av andre som å ha åpningstider mumlete tale.