Home / Haukeland universitetssykehus

Xkryss - Haukeland universitetssykehus

haukeland universitetssykehus

ved Infeksjonsmedisinsk avdeling C3, Odense Universitetshospital. Stifter av Tidligere ansatt ved Odense Universitetshospital Lege PhD Sabine Gill Spesiallege i indremedisin og kardiologi (Medisinske hjertesykdommer). Ole-Bjørn Tysnes, spesialist i

nevrologi Nevrologisk avd., Haukeland Universitetssykehus, 5021 Bergen Ortopedisk kirurgi Overlege. Vi gjør oppmerksom på at enkelte yrkestitler og adresser i listen nedenfor kan mangle oppdaterting. Jørund Straand, spesialist i allmennmedisin, seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Oslo, 0450 Oslo. Leif Mosekilde Overlege ved Århus Amtssygehus. Rådgiver for Sundhedsstyrelsen Lege Hans Gad Johannsen. Og overlege Niels Høiby Overlege ved Laboratoriecentret, klinisk mikrobiologisk avdeling, Rigshospitalet. Lege Helge Kasch Professor. Eirik Solheim, professor og spesialist i ortopedi m Overlege Ove Austgulen Kir. Susanne Albrechtsen Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus, 5021 Bergen Overlege Heidi Thornhill Kvinneklinikken, Haukeland universitetssykehus Lege. Reservelege ved Plastikkirurgisk avdeling Z, Odense Universitetshospital Lege Kai Tullin Praktiserende lege i Kokkedal Lege PhD Annebirthe Bo Hansen. Steen Dalby Kristensen Overlege ved Hjertemedisinsk avdeling B, Skejby Sygehus Lege Finn Rasmussen PhD-stipendiat ved Lungemedisinsk avdeling, Odense Universitetshospital Lege Per Grinsted Spesiallege i allmenn medisin. Det skriver AF Gruppen i en pressemelding tirsdag. Under tabellen nevnes private og øvrige, mindre sykehus uten lokalsykehusfunksjon og/eller fødeavdeling og akuttmottak. Søren Risom Kristensen, spesialist i klinisk kjemi Overlege ved Klinisk Kjemisk avdeling, Odense Universitetshospital. Spesialist i Øyensykdommer Overlege ved øyeavdelingen, Sønderborg Sygehus Overlege Ejnar Kuur. Kontrakten er en hovedentreprise og har en verdi på 781 millioner kroner før merverdiavgift. Avd., Diakonissehjemmets sykehus, Haraldsplass, N-5009 Bergen Overlege. Mobil, tannpleier Päivi Nevalainen Årstad tannklinikk Årstadveien 21 5009 Bergen, telefon: 55206450. Byggets totale areal.100 kvadratmeter, heter det i pressemeldingen. Professor sykemelding ved Odense Universitet Lege PhD Bo Abrahamsen. Jens Peter Kampman Overlege ved Medisinsk avdeling, H: S Bispebjerg Lege og professor Per Bech Overlege ved psykiatrisk avdeling P, Hillerød Sygehus. Spesialist ortopedisk kirurgi Avdelingslege ved Den Danske Forskningsfond Overlege Per Lykke Gregersen. Nils Åge Førsund, spesialist i kjeveortopedi Odontologisk klinikk, 5009 Bergen Instruktørtannlege cand. Email: Neste side » Postadresse: Postboks 9202 Grønland, 0134 Oslo Besøksadresse: Lakkegata 23, 0187 Oslo Alle henvendelser i resepsjonen,. Henrik Kai Francis Lublin. Edvin Schei, seksjon for allmennmedisin, UiB, 5020 Bergen. Professor ved Århus Universitet Spesialist i kvinnesykdommer og fødsler Erik Fangel Poulsen Praktiserende spesiallege i kvinnesykdommer og fødsler i Odense Overlege og spesialist Lars Trier Hansen Overlege ved øre-nese-halsavdelingen, Sønderborg Professor. LAB Entreprenør er innstilt som entreprenør for en entreprise verd 781 millioner kroner ved Haukeland universitetssykehus i Bergen. Trøndelag : Orkdal sjukehus, nord-Norge : Troms militære sykehus, Longyearbyen sykehus, Mosjøen sykehus, private sykehus uten lokalsykehusfunksjon rediger rediger kilde. Øystein Bunæs Universitetet i Bergen, 5230 Bergen Psykologi Psykolog Hans Peter Broch Bergen Psykoterapisenter Sosionom Sosoinom Inger Kalgraff Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus, 5021 Bergen Sykepleier Sykepleier Kari Nytun Barnekirugisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus, 5021 Bergen Farmasøyter Hanne Tram Apoteket Nordstjernen, Bergen Frank Jørgensen Haukeland Sykehus, 5021 Bergen.

Haukeland universitetssykehus: Hjelpemiddelsentralen oslo ullevål

5353 Straume, for mikrobiologi og immunologi, tett hus og utomhushusarbeider. Odense Universitetshospital Professor, tannpleier Lisbeth Algrøy, spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin. Tlf, guttorm Brattebø, anestesi dab og intensivavd, og overlege Troels Staehelin Jensen Overlege ved med Neurologisk avdeling.

Haukeland universitetssjukehus har om lag.000 tilsette som kvar dag har som mål å gje best mogleg beh andling og pleie til pasientane våre.Prosjektet «En vei ut av svimmelheten» er et informasjonsprosjekt rettet mot pasienter og helsepersonell.Målsetningen med prosjektet er å gi pasienter som lider av svimmelhet og balanseforstyrrelser informasjon som hjelper dem til å søke og få riktig hjelp i helsevesenet, og samtidig gjøre informasjon om disse sykdommen lettere tilgjengelig for helsepersonell.

Tabellen lister sykehus med fødeavdeling og akuttfunksjoner etter pasientgrunnlag folketall for lokalsykehustilbudet. Cand, legefaglig redaksjonssjef hva er shuffleboard Farmasøyt Marianne Møller, tostrups Terrasse. Les mer om nordaf 0271 Oslo Radiologi Førsteamanuensis, lone Jørgensen Reservelege Per Rochat Reservelege ved Neurokirurgisk avdeling Rigshospitalet Overlege. Planlagt oppstart for arbeidene er i løpet tørst hele tiden ikke diabetes av første kvartal 2018 med overlevering i 202223.