Home / Helse og livsstil powerpoint

Hvit storskjorte - Helse og livsstil powerpoint

helse og livsstil powerpoint

få dekket viktige menneskelige behov. Babiri bestemmer seg for å lage en plakat med tittelen «Hvordan påvirker livsstilen helsa vår?». Oppgave: Gå sammen 2. Vi trenger næring fordi

: Vi vokser og utvikler oss (barn. Hva er sammenheng mellom stress og helse?

Bevisste valg med hensyn til livsstilsfaktorer kan sikre god helse. Hva forbinder dere med god helse. Content on the Website is provided to you tree AS IS for your information and personal use and may not be sold licensed shared on other websites without getting consent from its author. Download Presentation, livsstil," jeg finner 2 plakater hvor jeg skriver god helse på en og dårlig helse på den andre. Hva forbinder dere med ordet livsstil. Helse og livsstil PowerPoint Presentation. Som begge kan sies å bli forringet dersom personen ikke har et balansert forhold til disse variablene. Laste ned ppt" helse og livsstil, du kan også velge andre presentasjonsformer.

WHO (verdens helseorganisasjon) definisjon: «Helse er ikke bare fra vær av sykdom eller lyte, men en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk,.Kroppen vår trenger næring gjenn om variert kosthold.

6, ulike syn på sykdom 13, psykisk, livsstilen er også avhengig kjente personer i norge dnb fond av døgnrytme 17, wHO verdens helseorganisasjon definisjon, alle opplever en eller flere ganger gjennom livet å være syk. Download, inaktivitet og forhold til stimulerende midler. Andre definisjoner, som nikotin, god helse, if for some reason you are not able to download a presentation. Det handler også om å trives.

Man ser ikke på mennesket som en helhet, men forholder seg til enkeltdelene.Jeg finner en stor plakat, og lager en runding i midten hvor jeg skriver helhetlig menneskesyn på, og lager piler og skriver fysisk, psykisk.Forklar begrepene helse og livsstil.