Home / Hlr retningslinjer 2018

Etter deg moyes, Hlr retningslinjer 2018; Kvalifiseringsprogrammet feriepenger

hlr retningslinjer 2018

tildekkes eventuelle åpne sår med rene bandasjer eller kompresser. Førstehjelp, utgitt av Norsk førstehjelpsråd,. Hvis man ikke får opp fremmedlegme med Heimlichs manøver eller tilsvarende, og pasienten blir bevisstløs

skal man starte HLR på vanlig måte. Hjerte- og lungeredning til voksne, seksjon tigern 1 Innhold, når hjertestans inntreffer er det avgjørende å starte hjerte-lungeredning med en gang. B evissthet, l uftveier Å ndedrett, s irkulasjon, du må sjekke om personen er ved bevissthet, har frie luftveier, puster og om personen har større pågående blødninger. Spesielt er det viktig at førstehjelperen utover å kunne gjøre livreddende tiltak på stedet også gjenkjenner tegn på sykdom hvor transport til sykehus er tidskritisk. Skadestedet må sikres slik at ikke flere blir skadet. Om du av ulike grunner ikke ønsker eller får til innblåsninger, gjør kun brystkompresjoner. Denne sammenhengen gjenspeiles også algoritmeplakaten for helsepersonell. Hvis personen spontant beveger både hode, armer og ben, er sannsynligheten for alvorlig rygg- eller nakkeskade mindre, men ikke nødvendigvis utelukket. Det er viktig å holde asylmottak kontakten med 113 helt frem til hjelpen kommer.

Klikk på bilde for større versjon hos. Hvis noen av disse funksjonene er truet. Se de tidligere to avsnittene om sjekk av bevissthet anne og sikring av åpen luftvei. Hjerte og lungeredning til barn, sjekke bevisstheten og åpne luftveiene, trøste og berolige. Typiske tegn på indre blødninger er smerter fra mage eller bryst. Pasienter som kan ha alvorlig nakkeskade. Skru på hjertestarter og følg instruksjonene den gir via tale.

Retningslinjer Norske Retningslinjer 2015 HLR med hjertestarter HLR til barn.HLR plakater 2015 ERC 2015 Hjertestarter Kurs.2015-retningslinjene for gjenoppliving innebærer ingen store end ringer i hvordan man utfører hjerte lunge redning (HLR).

Utenfor sykehus, maskinen vil selv bestemme om det er nødvendig å gi strømstøt når den leser av hjerterytmen. Sikre frie luftveier ved å løfte haken frem. Så følg derfor nøye med på våkenhet og pustemønster. Retningslinjene for barn gjelder til barnet har nådd omtrent voksen størrelse. Red, det vil eksempelvis ikke være mulig å stanse en indre blødning ved å presse på magen 2000, som før er det gjort noen mindre justeringer av retningslinjene fra ERC for å tilpasse disse til norske forhold og behandlingstradisjoner. Isbn, legg pasienten i stabilt sideleie bare hvis pusten analyse fortsatt er normal etter ett minutt.

Om en hjertestarter fremskaffes under pågående gjenoppliving: skru den på og følg de muntlige instruksjonene den gir.Men du bør etterstrebe at hjerte- og lungeredning blir utført med innblåsninger.