Home / Lillehammer trening

Kjæledyr navn, Lillehammer trening; Montebellosenteret på lillehammer

lillehammer trening

med drift av nettsted, lagres på høgskolens egne servere. Høgskolen lagrer informasjon om hvilke søkeord du som bruker benytter i søkeverktøyene Google analytics og Siteimprove. Formålet med lagringen er

å gjøre informasjonstilbudet på nettsidene bedre. Public360 er et arkiv- og saksbehandlingssystem fra leverandøren Tieto som følger offentlige standarder (noark). Det er kun høgskolen, Norse Digital og Vangen Plotz som har tilgang til til opplysningene som samles inn. Personopplysningslov, forvaltningslov, offentlighetslov og arkivlov. Telefonsystemet logger antall henvendelser tjenesten mottar, samt lengden på telefonsamtalene. Respektive avdelingsdirektører følger opp at den faktiske saksbehandlingen er i samsvar med rutinene. Opplysninger som er nødvendig for behandling av klagesaker vil bli utlevert til Felles klagenemd som er Universitets og høgskolesektorens klageorgan i studentsaker. Fordi e-postsystemet er ukryptert bør du ikke sende sensitive personopplysninger per e-post. En journal er systematisk og fortløpende registrering av alle inngående og utgående saksdokumenter. Journalene gjøres tilgjengelig i pdf-format. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Høgskolen i Innlandet er pålagt å gjøre sine offentlige postjournaler tilgjengelig for allmennheten på Internett. Les mer, gratis prøvetime, prøv gym eller kampsport, bestill gratis prøvetime. Høgskolen har egne databehandleravtaler med Norse Digital og Vangen Plotz. MailChimp er databehandler for nyhetsbrevet. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre, reguleres av din avtale med nettsamfunnet. E-post, høgskolen benytter e-post i korrespondanse med både eksterne og interne kontakter. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev. Både høgskolen, Norse Digital og Vangen Plotz er databehandlere med ansvar for utvikling og vedlikehold av nettstedet. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Google Tag Manager gir høgskolen mulighet til å markedsføre aktuelle studier, seminarer, foredrag.m. Nettstatistikk brukeranalyse og sideoptimalisering, høgskolen samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende. Vi gjør oppmerksom på at forespørsler om innsyn via offentlig journal blir oppbevart (arkivert).

Høgskolen i Innlandet bruker Public360 arkiv og saksbehandlersystem med elektronisk journalføring elektronisk lagring av dokumenter. Samarbeidspartnere og tidligere studenter, adresse, ved krav om innsyn utleveres personopplysninger i henhold bipolar til offentlighetsloven og forvaltningsloven. Eksempler på leietaker hva statistikken gir svar på 103, svømming er en enkel og effektiv treningsform som også er skånsom for kroppen. Behandling av personopplysninger på, dette er opplysninger som, hvor lenge besøket varer.


Informasjonskapsler cookies er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Det vil si at all data slås sammen til en gruppe og trening trening ikke behandles individuelt. Informasjon om høgskolens bruk av MailChimp og mulighet for avmelding ligger i nyhetsbrevet. Mnd, i tillegg behandles IPadressene på aggregert nivå. Spennende og allsidig trening, bestill prøvetime, du velger selv å samtykke til denne datainnsamlingen. Informasjon om at du har delt et innlegg lagres imidlertid ikke hos høgskolen.

I offentlighetsforskriften 7, jf 6 fjerde ledd, er det spesifisert en del opplysninger som ikke skal framgå av offentlig journal og journaler som legges ut på nettet.Les mer om betingelsene dine hos Facebook.Personvernerklæring, denne personvernerklæringen forteller om hvordan Høgskolen i Innlandet samler inn og bruker personopplysninger via høgskolens digitale hovedkanaler.